تاریخ : پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱ 12 رجب 1444 Thursday, 2 February , 2023

رئیس کل دادگستری

۲۱دی
تجدیدنظر احکام مهریه‌های بر مبنای سکه

تجدیدنظر احکام مهریه‌های بر مبنای سکه

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به زندان رفتن یا در زندان ماندن یک فرد مُعسر از پرداخت مهریه، درست نیست و خلاف شرع و قانون است، دستور داد که احکام مهریه بر مبنای سکه تجدید نظر شود.