تاریخ : پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱ 12 رجب 1444 Thursday, 2 February , 2023

نماد بورس ETF

۲۰خرداد
وعده داده شد، نماد سبز نشد!

وعده داده شد، نماد سبز نشد!

تبعات تصمیماتی که درمورد بورس در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ گرفته شد همچنان دامن سهامداران را گرفته و بسیاری از سهام از جمله ETF ها هنوز هم با وجود وعده های فراوان در ضرر هستند.