تاریخ : یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲ 23 شعبان 1445 Sunday, 3 March , 2024

وزیر اقتصاد و دارایی

۲۶خرداد
یارانه صاحبان کدام حساب های بانکی قطع می شود؟

یارانه صاحبان کدام حساب های بانکی قطع می شود؟

تشخیص دهک بندی ها آن هم به دست سامانه های دستگاه های مختلف، نشان داده استفاده از حساب شخصی در تجارت، دهک بندی ها را تغییر می دهد.