تاریخ : یکشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۴۰۲ 23 شعبان 1445 Sunday, 3 March , 2024

سیاوش غیبی پور

۲۶خرداد
یارانه صاحبان کدام حساب های بانکی قطع می شود؟

یارانه صاحبان کدام حساب های بانکی قطع می شود؟

تشخیص دهک بندی ها آن هم به دست سامانه های دستگاه های مختلف، نشان داده استفاده از حساب شخصی در تجارت، دهک بندی ها را تغییر می دهد.