تاریخ : پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ 13 شعبان 1445 Thursday, 22 February , 2024

مهدی روانشادنیا

۰۴آبان
قیمت خانه در مسیر کاهش

قیمت خانه در مسیر کاهش

چهار شاخص اثرگذار بر بازار مسکن در مسیر بهبود قرار گرفته است. ثبات بازارهای موازی، رونق نسبی ساخت و ساز، کاهش سرعت رشد نقدینگی و رکود معاملات مسکن از عواملی است که اثر کنترل کننده بر بازار ملک ایجاد کرده است.

۲۸بهمن
تقاضای انباشته برای مسکن بروز یافته است

تقاضای انباشته برای مسکن بروز یافته است

ک کارشناس بازار مسکن گفت: انباشت تقاضایی برای خرید خانه طی سالهای گذشته شکل گرفته که بخشی از آن هم‌اکنون بروز یافته و نمی‌توان گفت عمدتا از نوع سوداگری است؛ تقاضای مصرفی هم در بازار وجود دارد و در نوسان قیمت تاثیر می‌گذارد.

۰۹تیر
مذاکرات به نتیجه برسد تب بازار مسکن فروکش می‌کند

مذاکرات به نتیجه برسد تب بازار مسکن فروکش می‌کند

یک کارشناس بازار مسکن گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل ملاحظه باشد می‌توان نسبت به ثبات و فروکش تب بازار مسکن امیدوار بود. البته به شرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند.